SEDAN 2018

Borgunda Produktion AB

2017 bedömdes efterfrågan på denna typ av färdigkapat regelverk för konstruktioner vara så stor att ägare började titta på att investera i en såg som klarade prefabkapning.

Vintern 2018 förvandlades en av lagerhallarna i Borgunda till en Prefabriceringsanläggning. På ena långsidan står den imponerande datastyrd CNC-maskin, en 32 meter lång Speed-Cut SC-3 från Hundegger i Bayern i södra Tyskland.

Vi är idag fyra anställda som har en hög drivkraft och kompetens med en maskin som är marknadsledande för tillsågning av komponeneter till regelkonstruktioner.