Ju mer komplicerat bygge, desto fördelaktigare

När Borgunda drog igång konceptet med färdigkapade stommar hakade Stjärnerfälts Bygg på och har byggt flera villor på det här sättet nu.

– Om bara grunden är noggrant lagd med snäva toleranser går det väldigt snabbt och vi klarar oss med ett par spikpistoler – sågen kan vi lämna hemma. Fast när det handlar om tillbyggen brukar vi få platsbygga den sista metern, eftersom det gamla huset sällan är helt rätvinkligt. Ju mer komplicerat ett bygge är, desto mer tid och bekymmer sparar vi med färdigkapade stommar.

Martin Stjärnerfält, Stjärnerfält Bygg AB, Falköping

Lämna kommentar