Färdigkapad stomme är ett byggsystem som kombinerar det bästa ur lösvirkesbyggande och prefabricerade hus. Du får enkelt upp stommen för att sedan snabbt få en fukt- och vädersäkrad konstruktion.

Konceptet går ut på att Borgunda ritar, beräknar hållfasthet, bearbetar, märker upp för att sedan leverera en färdigkapad byggsats till dig.

Du som kund kommer med din idé eller ritning till oss på Borgunda. Våran konstruktör tar sedan fram ritningar som du får godkänna innan bearbetning påbörjas.

När ritningarna är godkända så tar vi fram en leveransplan och påbörjar bearbetning av din stomme. Maskinen optimerar för att få minimalt med spill, allt för att få en så kostnadseffektiv slutprodukt som möjligt. Samtliga reglar märks upp automatiskt  i maskinen efter en montageritning, för att sedan levereras med kranbil.

SÅ GÅR DET TILL:

1. Du lämnar in en ritning till oss. Det kan vara en detaljerad arkitektritning, en ritning du gjort själv eller en skiss på ett A4-papper. Vi går igenom underlaget tillsammans och sedan återkommer vi med pris.

2. Vi tar fram en detaljerad ritning i 3D, montageritning och konstruktionsritning.

3. Vi tillverkar din stomme i maskinen, som också sorterar allt virke i rätt följdordning och automatiskt märker alla delar med tydlig printertext. Konstruktionsritningen visar i vilken ordning din stomme ska monteras och vilken del som ska sitta på vilken plats.

4. Vi packar stommen i platta paket med varje väggsektion för sig. Vi levererar med kranbil och lastar av på angiven plats.

Effektivt byggande

Materialet är färdigkapat och tydligt markerat, vilket innebär att du snabbt och säkert samt utan spill reser stommen. Det ingår även kompletta montageritningar som visar i detalj vart reglarna skall monteras med urfrästa spår i syll och hammarband samt avväxlingar för både fönster och dörrar.

För dig som byggare innebär det ett effektivt byggande som besparar dig och dina kunder många timmar.

Fördelar

Det finns många fördelar med färdigkapad stomme, bland annat.

– Det går snabbt då allt är färdigkapat, du förkortar byggtiden avsevärt.
– Enkelt montage där alla reglar är uppmärkta efter tydliga montageritningar.
– En stor besparing vad gäller kostnad och tid.
– Ingen kapning på plats och minimalt med kostsamt spillvirke.

Passar till

Färdigkapad stomme passar för den som skall bygga

– Villor, attefallshus och fritidshus.
– Större komplementbyggnader som garage, ladugård, maskinhall.
– Flervåningshus, förskolor, gruppboenden, lägenhetshus.
– Uterum, bastu, vindskydd, förråd.

Läs gärna om ett av våra projekt på Sannakajen

Lämna kommentar