Har du ett specialprojekt du vill få färdigkapat, vi kan häjlpa dig med allt från färdigkapade bänkar till vindskydd och broar för kustklimat.

Framtagning utav 3D och montageritning tillsammans med konstruktionsritning.

Färdigkapad Stomme

Materialet är färdigkapat och tydligt markerat för att resa stomme.

Se våra färdiga stompaket av villor, attefallshus, maskinhallar och garage.

Framtagning, beräkning och leverans utav takstolar till ditt projekt.